Team-O-Meter

2008 – De Team-O-Meter is geschikt voor organisaties die werken met zelfsturende teams. De test onderzoekt de thema’s en vraagstukken die bij het werken van belang zijn zoals autonomie, roulatie, communicatie, samenwerking en verandergezindheid. De mate waarin deze aspecten van zelfsturende teams ontwikkeld zijn, bepaalt de fase waarin een team zich bevindt.

Aanpak
De Team-O-Meter geeft inzicht in het stadium van ontwikkeling van het zelfsturende team. Hierbij testen alle teamleden het team. Deze test is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel voor zelfsturende teams van Amelsvoort en Scholtes (zie bijlage).

Een zelfsturend team wordt “gescoord" op 8 thema’s:
1.Communicatie (Horizontale communicatie, Teamoverleg, Openheid in het team, Communicatie met andere teams)
2.Teamwork (Samenwerking in het eigen team, Samenwerking met andere teams, Verantwoordelijkheidsgevoel, Respect en waardering, Groepscohesie/ teambuilding)
3.Resultaatgericht werken (Formuleren van de doelstellingen, Communiceren over de doelstellingen, Operationaliseren van de doelstellingen)
4.Opleiden en ontwikkelen van teamlid (Kennis/ vaardigheden, Open leerhouding, Teamleren) 5.Taakautonomie
6.Werkprocessen inzicht in het procesverloop, Het verbeteren van werkprocessen
7.Voortdurend verbeteren (Veranderingsbereidheid, Actieve instelling)
8.Feedback over ‘zelfsturing’ (Communicatie, Werkbelasting)

Resultaten
De scores geven inzicht in de ontwikkelingsfase van het zelfsturende team per thema. Na uitvoering van de tests kun je een uitspraak doen over de ontwikkelingsfase van een team. Deze test biedt concrete aanknopingspunten voor een (vervolg) traject voor de ontwikkeling van de teams.

Verwijzing:
Meer informatie is online te vinden via https://www.360test.nl/Evaluation/StartEvaluation.axd.

Zie voor het artikel Fasemodel voor de ontwikkeling van zelfsturende teams van Goof van Amelsfoort de bijlagen.

Keywords: arbeidsverhoudingen, flexibel organiseren