The influence of task challenge on skill utilization, affective wellbeing and intrapreneurial behaviour

The influence of task challenge on skill utilization, affective wellbeing and intrapreneurial behavior

2019 – Deze studie onderzoekt en geeft een theoretische onderbouwing van de effecten van uitdagende taken op het gebruik van vaardigheden en competenties, op welzijn en op intrapreneurial gedrag van ambtenaren. Zij kregen in hun dagelijks werk een uitdagende opdracht. Dat was onderdeel van een uniek bottom-up Nederlands, Vlaams experiment met de naam: “Train je collega’. De resultaten van een kortdurende longitudinale studie tonen dat – zoals verwacht –  een uitdagende taak positief samenhangt met het gebruik van kennis en vaardigheden en met intrapreneurial gedrag. Maar – en dat was niet verwacht – niet met welzijn.

Deze resultaten suggereren dat uitdagende opdrachten belangrijke instrumenten kunnen zijn om het benutten van kennis en vaardigheden door werknemers en intrapreneurial gedrag op de werkplek te verhogen. De implicaties voor theorie en praktijk komen in de discussie-sectie van het artikel aan de orde.

 

Referentie

Preenen, Paul T.Y.; Luc Dorenbosch; Edo Plantinga; Steven Dhondt; ‘The influence of task challenge on skill utilization, affective wellbeing and intrapreneurial behavior.’ In: EID (Economic and Industrial Democracy) 2019 Vol.40(4), 954-975.

 

 

Thema: Talentontwikkeling

Sector: Publieke dienstverlening

Bron: Artikel