Symfoia Scan

2008 – De Symfoia-scan is het hart van alle Symfoia-diagnostiek. Het is een meetinstrument dat “röntgenfoto’s" maakt van het bewustzijn van mensen, teams en organisaties. De Symfoia-scan laat zien waarom mensen zich gedragen, zoals ze zich gedragen.

Aanpak
De scan kan worden ingevuld via Internet. Invullen duurt ongeveer dertig minuten. Behalve algemene persoonsgegevens en twaalf vragen over de eigen (werk)situatie, worden 108 stellingen gescoord. Door de opzet van de scan worden de respondenten “gedwongen" keuzes te maken tussen stellingen en prioriteiten te stellen. Altijd zal bij de interpretatie van de grafieken en tabellen die Symfoia produceert, rekening gehouden moeten worden met de subjectieve invulling en de condities die bij het invullen golden. Altijd zal het zelfbeeld, de integriteit en het retrospectieve vermogen van de respondent bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van het beeld dat de scan van de respondent genereert.

De Symfoia software “Engine" is de motor die alle Symfoia applicaties ondersteunt. In deze zin is Symfoia een Internetbedrijf. Onze klanten kunnen “aanklikken" op de “Engine" en gebruik maken van de applicaties die Symfoia heeft ontwikkeld. In de afbeelding is de “Engine" gevisualiseerd.

https://www.ncsi.nl/kennisdatabase/drafts/documents/instrumententools/symfoia_scan_voor_samenwerking/symfoia.doc/symfoia-1.gif

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via https://www.symfoia.com/teksten/index.cfm?FuseAction=ShowItem&SelId=156&tst_id=50&mid=s171_s156

Keywords: dynamisch managen, externe samenwerking