SVB, beste overheidsorganisatie 2020

2020 – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitgeroepen tot de beste overheidsorganisatie van het jaar 2020.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers uit diverse overheidsorganisaties, waaronder enkele die de prijs eerder wonnen, koos de SVB uit drie nominaties. De andere twee waren: de Gemeente Groningen en De Veiligheidsregio Limburg-Noord. De kandidaten werden beoordeeld op drie dimensies: 1) een duidelijk profiel voor de buitenwereld, 2) een krachtige organisatie, de binnenwereld en 3) een duidelijk maatschappelijk resultaat.

De middelste dimensie komt het dichtst bij sociale innovatie zoals we dat in deze Kennisbank sociale innovatie gebruiken: vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelaties met het oog op de prestaties van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Al hebben zowel ‘een duidelijk profiel voor de buitenwereld’ als ‘een duidelijk maatschappelijk resultaat’ ook positief effect voor de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid van de medewerkers.

Gemeente Groningen

Over de Gemeente Groningen merkt het juryrapport onder meer het volgende op. De gemeente geeft veel ruimte voor innovatie, onder andere door het bieden van een broedplaats voor samenwerking tussen ondernemers en overheid: Founded in Groningen. Ambtenaren doen vernieuwende projecten met startups, bijvoorbeeld over duurzame mobiliteit en zij worden aangemoedigd om bij projecten voor direct burgers ook burgers te betrekken. Er is een traineeprogramma waarmee de gemeente zich inspant om jonge ambtenaren vast te houden en ze de ruimte te geven voor eigen initiatieven en innovatie.

 Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord biedt medewerkers ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld in de Risk Factory. Dat is een ruimte die ook door kinderen te bezoeken is om kennis te maken met veiligheid. Ze blijven in Limburg zoeken naar innovatieve manieren om de organisatie te verbeteren, waarbij veel nadruk wordt gelegd op wat er met dataverzameling te bereiken is.

Sociale VerzekeringsBank

Het viel de jury op dat de medewerkers van de Sociale VerzekingsBank trots zijn op de organisatie. Ze zijn ‘voorbij regels en systemen’. Problemen worden actief opgezocht en aangepakt en dat wordt ondersteund en gestimuleerd met aansprekende titels. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de ‘Garage de Bedoeling’, ‘Werkplaats schulden’, Innovatielab ‘Novum’ en ‘Kolibrie’ dat staat voor ‘korte, lichte brieven’ die door burgers makkelijker te begrijpen zijn.

Referentie

Juryrapport. Verkiezing Beste overheidsorganisatie van het jaar 2020. (Zie bijlage)

 

Thema: Innovatie en innovatievermogen

Sector: Publieke dienstverlening

Bron: Onderzoeksrapport