Sustainable work in Europe: Concepts, Conditions, Challenges

Book review

2023 – Het in 2022 verschenen boek: ‘Sustainable work in Europe: Concepts, Conditions, Challenges’ werd geredigeerd door Kenneth Abrahamson en Richard Ennals. Paul Preenen maakte er een boekbespreking van die als bijlage is toegevoegd.

 

Dit boek komt op het juiste moment want Europa staat aan de vooravond van twee ingrijpende transities: de digitale transformatie en klimaatverandering, terwijl de naweeën van de Covid pandemie nog te voelen zijn. We zien een herstructurering van belangrijke sectoren van de economie en nieuwe werkvormen.

Het boek verenigt een sterke inspiratie vanuit het Zweedse arbeidsonderzoek met bijdragen uit heel Europa.

 

Drie delen

Het boek bestaat uit drie delen:

Het eerste deel: Sustainable work, job quality and equality gaat over het concept ‘goed werk’, de politieke achtergrond en relatie met kwaliteit van het werk, gender, de oudere werknemer en werkgelegenheid voor ouderen.

Het tweede deel Sustainable workplace innovations, digitalisation, and the green revolution benadrukt het belang van duurzame innovaties op en in het werk.

Het derde deel From policy to practice: Channels of implementation gaat over implementatie en de kanalen en methodes op onderzoek, beleid en goede praktijken te combineren teneinde werkgevers, werknemers, bonden en werknemersvertegenwoordigers te ondersteunen.

 

Referenties

Preenen, P.: ‘Sustainable work in Europe: Concepts, Conditions, Challenges’, Book review. In: European Journal of Workplace Innovation. Volume 7, Issue 2, April 2023.

Zie bijlage