Surfly

 

2019 – Surfly is eensoftware developer in Amsterdam. Het bedrijf is in 2012 opgericht en de oprichter is thans de CEO. Er werken 12 mensen bij Surfly. Surfly is een van de drie cases in de TNO studie ‘Lerende en innovatieve organisaties’ waarin een model voor de beschrijving van leren in innoveren in een organisatie werd ontwikkeld en getoetst aan de hand van drie cases.

Om voorop te blijven lopen moet het bedrijf continue ontwikkelen op technologisch gebied, maar ook op andere gebieden zoals framen en verpakken van producten.

Individu

De medewerkers zijn zeer betrokken bij het product en bij de organisatie en zij hebben een innerlijke drive om software te ontwikkelen of te verkopen. Ze moeten goed kunnen samenwerken.

 

Taken

De developers pakken alles op waar het gaat om software ontwikkeling. Zij verdelen het werk onderling en evalueren projecten ook zelf. Om het werk uitdagend te houden worden ook taken uitbesteed, zoals website ontwikkeling.

 

Collega’s en leidinggevenden

Besluiten over kleine en grote zaken worden gezamenlijk genomen. De dagelijkse interactie is informeel en binnen één werkruimte of ‘lab’. Een cultuur van veiligheid en vertrouwen is nodig en daar wordt dan ook veel aandacht aan besteed, door mensen aan te trekken die bij de organisatie passen en door wekelijkse borrels te organiseren.

Leren wordt gestimuleerd en bevorderd door ruimte te bieden voor ‘trial and error’, uitproberen en reflecteren, ‘failing fast and learning fast’, informele kennisuitwisseling en door mensen met nieuwe kennis naar binnen te halen.

 

Organisatie

De CEO is zo veel mogelijk transparant over ontwikkelingen en resultaten; hij licht ze maandelijks toe.

Op het gebied van training en opleiding is veel mogelijk.

 

Context

Leren en ontwikkelen geschiedt door diverse externe online bronnen, leren van en met klanten, vrienden en op conferenties. Veel wordt gebruik gemaakt van Platform Y-combinator. De CEO had in de eerste jaren als oprichter van een start-up, externe coaches.

 

Extern

Regelmatig zijn er meet-ups met andere bedrijven, tech-bedrijven of klanten.

 

Referentie

Surfly’ , een case in het rapport ‘Lerende en innovatieve organisaties. Een organisatiemodel met praktijkvoorbeelden.’ Torrre, van der, W.; Verbiest, S.E.; Preenen, P.T.Y.; Tooren, van den, M.; Bergh, van den, R.; Koopmans, L. (2019)  Leiden: TNO, R11735. Onderdeel van het programma ‘Future of Work’.

De hele casebeschrijving Surfly treft u aan als bijlage.

Van het hele rapport ‘Lerende en innovatieve organisaties.’ is een item in deze Kennisbank opgenomen; het hele rapport inclusief deze en de twee andere cases, is daarbij gevoegd als bijlage: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/lerende-en-innovatieve-organisaties/.

 

Thema’s: Innovatie en Innovatievermogen

Sector: IT

Bron: Case