Succesvoller ondernemen: mensen maken het verschil. Tips en stappenplan voor organisatie vernieuwing

2014 – Het boek ‘Succesvoller ondernemen: mensen maken het verschil’  is een uitgave van de Kamer van Koophandel en is dan ook in de eerste plaats op ondernemers gericht. Het boek gaat in op de vraag ‘wat is het geheim van organisaties die het goed doen?’ Het boek biedt praktische tips en een stappenplan om organisaties wendbaar te maken om op veranderingen in de omgeving te kunnen anticiperen. Er staan ook voorbeelden van succesvolle MKB bedrijven in, zoals Voys een telecombedrijf, Maison Kelder, CM Groep, het Parktheater, Van Loon elektro en Effectory. 

Korte inhoud

In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste veranderingen in de wereld besproken alsmede de verschillen tussen een klassieke en een moderne organisatie. Ook worden de succesfactoren gepresenteerd die Prof. H. Volberda van de Erasmus Universiteit heeft gevonden in onderzoek: hoge interne veranderingssnelheid;  zelfsturende teams en hechte sociale netwerken; passie voor exploratie én exploitatie en kunnen samenwerken. 

Het tweede hoofdstuk heeft als titel: ‘Het grootste kapitaal: je mensen’. Hierin wordt besproken hoe je de competenties en talenten van deze mensen tot hun recht kunt laten komen en benutten voor het gemeenschappelijke doel. Weten, kunnen en willen spelen daarbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsiek zijn mensen gemotiveerd als ze vooral werken voor de beloning of het vermijden van straf. Intrinsiek gemotiveerd zijn mensen als ze werken omdat ze houden van dat werk en/of dat bedrijf. 

In het derde hoofdstuk wordt uitgelegd wat het belang is van een gezamenlijke visie, missie en tactiek. De auteurs pleiten ervoor om de missie als magneet te laten werken. Zo ontstaat samenwerking en synergie in de activiteiten van de mensen. Belangrijk daarbij is dat de visie en missie gezamenlijk ontwikkeld worden en dat medewerkers ook bij de aanpassingen ervan betrokken worden. 

In hoofdstuk vier worden voor de drie elementen: mensen, structuur, cultuur elk acht tips gegeven. Ondernemers kunnen de punten als ware het een checklist, aflopen om te onderzoeken waar ze aandacht aan moeten geven.

Voorbeelden van tips ten aanzien van mensen: ‘richt je op hen die willen en kunnen’ en ‘maak talent expliciet’.

Voorbeelden structuur: ‘richt je structuur in rond de klant(groepen)’ en ‘draai de piramide eens om’.

Voorbeelden cultuur: ‘organiseer en stimuleer feedback’ en ‘denk in oorzaken niet in schuldigen’. 

In hoofdstuk vijf volgt het stappenplan, bestaande uit: 1) inzicht en uitzicht, 2) kiezen, 3) mobiliseren, 4) voorbereiden en 5) doen. De ‘doe-het-zelf werkbladen’, die als bijlage zijn bijgevoegd helpen bij de uitvoering. 

Referentie

Het boek is een uitgave van de Kamer van Koophandel ter gelegenheid van de  bijeenkomst  ‘Succesvoller ondernemen; uw mensen maken het verschil’ op 16 oktober 2014. Auteurs zijn: Moniek Berende (De Groeispiegel) en Thom Verheggen (De Ontmanager). Eindredacteur was Harald Feijth (KvK). Aan het boek werkten voorts mee:  Unique, TNO en prof. dr. Henk W. Volberda  (RSM). 

Het boek is te downloaden via: https://www.kvk.nl/groeikansen/organisatievernieuwing/?alias=organisatievernieuwing.

Thema’s:  Dynamisch managen en leiderschap; MKB

Sector: n.v.t.

Bron: boek