Succes op School!

2007 – Het rapport ‘Succes op School!’ legt de nadruk op de noodzaak de kwaliteit in het onderwijs op alle niveaus te verhogen. Op het niveau van de leerling, die gedurende zijn hele schoolloopbaan beter begeleid zou moeten worden; op het niveau van de docent en de school die verder moeten professionaliseren en op het niveau van het onderwijssysteem waar veel meer samengewerkt moet worden in de keten. De DenkTank heeft voor ieder van deze niveaus concrete ideeën ontwikkeld om de kwaliteit permanent te verhogen. Indien alle ideeën opgepakt worden zal het onderwijs significant verbeteren. Daarvoor is het wel nodig dat alle bij onderwijs betrokken partijen, de politiek, de scholen, het bedrijfsleven en ouders de handen ineen slaan.

ISBN 978 907 87 502 3