Subsidieregelingen Samenwerkingsverband Noord Nederland

Subsidie Samenwerkingsverband Noord Nederland

2019 – Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN, Groningen, Friesland, Drenthe) heeft voor MKB ondernemingen – apart of in een samenwerkingsverband – twee subsidieregelingen lopen waarin projecten voor sociale innovatie passen. 

VIA
Versneller Innovatie Ambities. Het doel van de regeling is onderzoek en ontwikkeling te stimuleren met het oog op nieuwe producten/diensten en procedé’s. Ook het vernieuwen van het organisatie- of verdienmodel vallen hier onder.
Gesubsidieerd wordt:
Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
Loonkosten van werknemers en eigen uren;
Materialen voor een prototype;
Huur van apparatuur en uitrusting.

 

KEI
Kennis en Innovatie. Het doel van deze regeling is kennisontwikkeling bij MKB bedrijven op het gebied van technologische-, organisatie- en marktinnovatie.
Gesubsidieerd wordt:
40% van een detachering vanuit een andere organisatie;
Het plaatsen van een eigen personeelslid bij een andere organisatie;
Een promovendus in een nieuwe functie.

Aanvraag subsidies
Van 11 juni tot en met 31 december 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Referentie
https://www.snn.nl/VIA19Organisatie
https://www.snn.nl/alle-subsidies/kennis-en-innovatie-kei-2019-detacheren

 

Thema: Innovatie en innovatievermogen
Sector: n.v.t. MKB
Bron: subsidieregeling