Subsidieregeling Zorginnovatie Financieel Instrumentarium

2009 – Omdat het ministerie van VWS met financiële prikkels innovatie in de zorg wil stimuleren, ontwikkelde het Zorginnovatieplatform samen met SenterNovem een pakket met vier regelingen. Het pakket is tijdelijk en loopt tot 2012. Het totale budget voor het hele pakket aan regelingen in deze periode is vastgesteld op 95 miljoen euro.

Kenmerken

Zorginnovatievoucher

Een `tegoedbon` die niet alleen zorgaanbieders, maar ook mkb-ondernemingen kunnen aanvragen om kennis in te kopen bij een kennisinstelling of organisatieadviesbureau.

Meer informatie is online te vinden via

https://www.senternovem.nl/zorg/zorg_innovatievouchers/index.asp

Zorginnovatieprestatiecontract (zipc)

Dit is een subsidie die is bedoeld om partijen meerdere jaren in innovatieve projecten te laten samenwerken. Minimaal tien, maximaal 35 partijen moeten deelnemen om een zipc-subsidie te kunnen krijgen.

Meer informatie is online te vinden via

https://www.senternovem.nl/zorg/zipc/index.asp

Call
In het eerste kwartaal van 2010 wordt een eerste oproep gedaan aan organisaties om met een innovatieve oplossing te komen voor een maatschappelijke vraag of probleem dat vanuit de overheid geformuleerd wordt.

Meer informatie is online te vinden via

https://www.senternovem.nl/zorg/call_voor_experimenten/index.asp

Call voor opschaling

Hierbij is het de bedoeling om succesvolle innovatieve plaatselijke of kleine projecten toepasbaar te maken voor meer regio`s of organisaties.

Meer informatie is online te vinden via

https://www.senternovem.nl/zorg/call_voor_opschaling/index.asp

Keywords: innovatie & innovatievermogen, slimmer werken