Subsidieregeling Sociale Innovatie OP-Zuid

Sociale Innovatieregeling OP-Zuid

Doelgroep: MKB Noord-Brabant

De prioriteit Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie van het Europees Economisch Stimuleringsprogramma OP-Zuid richt zich op het versterken van de innovatiekracht van de Zuid-Nederlandse economie en het verder versterken en uitbouwen van de positie van Zuid-Nederland als toptechnologische regio. Binnen deze prioriteit ligt veel aandacht bij onderzoek en ontwikkeling (R&D), creativiteit en ondernemerschap omdat deze de voedingsbodem voor innovatie zijn.

Bedrijfsgericht subsidieregelingen

In het programma van OP-Zuid is een aantal bedrijfsgerichte subsidieregelingen voor het MKB ontwikkeld. Dit zijn de Adviesregeling, Regeling Innovation Officer, Adviesregeling en nu ook de Sociale Innovatieregeling. Sociale innovatie is, in deze context, gericht op vernieuwing van de bedrijfsorganisatie met als doel verbetering van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én betere benutting van de talenten van werknemers. Deze nieuwe subsidieregeling is sinds 1 januari 2009 opengesteld en richt zich met name op het bevorderen van sociale innovatie binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord-Brabant. De subsidie bedraagt 50% (en maximaal € 20.000) van de kosten voor het inhuren van extern advies om de projecten te ontwikkelen en te implementeren bij MKB-bedrijven.

Website: https://www.op-zuid.nl

Zie de bijlage voor de bepalingen van de Sociale Innovatieregeling van OP-Zuid.