Subsidieregeling RAAK-MKB

RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van OCenW. De initiële doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het MKB in regionale innovatieprogramma’s te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die deze instellingen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. RAAK-MKB is een van de regelingen.

Doel RAAK-MKB

Stimuleren van innovaties in het MKB. Dit kan variëren van innovatie in dienstverlening of logistiek tot innovatie in de techniek en industrie. SIA ziet wel graag dat kennis circuleert tussen hogeschool en ondernemers en dat ‘best practices’ gedeeld worden.

Voorwaarden

De RAAK-MKB regeling is open ten aanzien van eisen aan het onderwerp van het programma als het maar bijdraagt aan een innovatie. Wel criteria: ondernemersvragen spelen een sturende rol in de doelstelling; het voorstel draagt bij aan regionale netwerkvorming; het zal leiden tot vernieuwing van de kenniscirculatie; de kennis wordt verhoogd van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen; perspectief op duurzaamheid.

Meer informatie

https://www.innovatie-alliantie.nl/?id=330&t