Subsidieregeling RAAK-LIGHT

RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van OCenW. De initiële doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het MKB in regionale innovatieprogramma’s te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die deze instellingen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. RAAK-LIGHT is een van de regelingen.

Doel RAAK-LIGHT

Een laagdrempelige toegang creëren tot de RAAK regeling voor kleinschalige samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Voorwaarden

·

Bij de indiening van de aanvraag zijn minimaal 5 MKB-bedrijven betrokken.

·

Gedurende de looptijd van het programma is doorgroei van het aantal actief betrokken MBK-bedrijven gewenst maar niet noodzakelijk.

·

De maximale looptijd is 1 jaar.

·

De maximale subsidie is 50.000 Euro.

·

De betrokkenheid van een lector heeft een sterke voorkeur

Informatie

https://www.innovatie-alliantie.nl/?id=330&t=