Tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Subsidieregeling

2021 – In de Staatscourant van 21 januari is de Tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden gepubliceerd. Dit is de inlossing van één van de afspraken in het pensioenakkoord dat vorig jaar gesloten is.

Het doel van de regeling is het oplossen van knelpunten rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De subsidie is beschikbaar voor sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen is van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Er is ook subsidie beschikbaar voor het doen van sectoranalyses. Deze kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 februari 2021 tot 26 februari 2021.

De publicatie in de Staatscourant is als bijlage toegevoegd.

 

Thema: Duurzame inzetbaarheid

Sector: n.v.t.

Bron: Subsidieregeling