Subsidieregeling Launching Customer

De overheid kan door haar koopkracht bedrijven (en daarmee de Nederlandse economie) een krachtige impuls geven voor de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten. Launching Customer daagt inkopers en beleidsmakers bij de overheid uit om innovatief te denken.

Doel
Het project streeft stimulatie van innovatie na door overheidsinkopen.

Voorwaarden
Lauching Customer heeft twee doelgroepen, overheden die door inzet van innovatieve producten beleidsdoelstellingen realiseren, en ondernemers die een platform zoeken voor innovatieve producten en ideeën.

Meer informatie
https://www.senternovem.nl/launchingcustomer/index.asp