Subsidieregeling Kennis bij de Buren

Het project ‘Kennis bij de buren’ laat de meerwaarde zien van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie en kennis met onze ‘buren’ Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. De ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namen daarvoor gezamenlijk het initiatief. Het project maakt het voor intermediairs en ondernemers in Nederland mogelijk om nieuwe, grensoverschrijdende contacten aan te gaan met bedrijven, kennisinstellingen en branche- en belangenverenigingen.

Doel
Intermediairs met hart voor innovatief ondernemen die toegevoegde waarde zien in duurzame samenwerking met partners in Vlaanderen en/of Noordrijn-Westfalen worden gesteund. Het gaat om het delen van kennis en kunde in dit ‘Eurodelta’-gebied, met ruim 40 miljoen welvarende en goed opgeleide inwoners, dat moet leiden tot (nieuwe) producten, diensten, en waardeketens. Drie actielijnen zijn:

1.

Versterken van overheidscoördinatie en verbeteren van randvoorwaarden;

2.

Netwerk- en Clustervorming;

3.

Facility Sharing.

Meer informatie

senternovem: kennisbijdeburen@senternovem.nl

https://www.senternovem.nl/kennis_bij_de_buren/index.asp