Subsidieregeling Innovatievouchers

2010 – Ondernemers die willen innoveren kunnen hun voordeel doen met wetenschappelijke kennis om hun vragen te beantwoorden. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben deze kennis vaak op de plank liggen, maar helaas weten mkb-bedrijven en kennisinstellingen elkaar lang niet altijd te vinden. Om de brug te slaan zijn de innovatievouchers in het leven geroepen. Een innovatievoucher is een virtuele tegoedbon, die een mkb-ondernemer kan inruilen tegen kennis. De vouchers kunnen ook ingeleverd worden voor sociale innovatie. 10% van alle innovatievouchers worden besteed aan sociale innovatie.

Doel

De Subsidieregeling Innovatievouchers heeft als doel MKB-ondernemers in contact te brengen met kennisinstellingen, om de reeds bestaande kennis te benutten ter verbetering van hun product, productieproces of dienst. Daarnaast kan een innovatievoucher ingezet worden voor het aanvragen van een octrooi.

Voorwaarden

·

Het indienen van een aanvraag voor een kleine of grote innovatievoucher kan door een MKB-ondernemer.

·

Een kleine innovatievoucher is maximaal 2.500 euro waard. Een grote innovatievoucher is maximaal 7.500 euro waard, waarbij een verplichte eigen bijdrage van een derde deel geldt. Bij een grote voucher wordt maximaal 5.000 euro aan subsidie uitbetaald.

·

Organisatiedeskundigen kunnen als inhuur derden worden meegenomen in projecten.

Meer informatie

helpdesk innovatievouchers: (070) 373 57 50

https://www.senternovem.nl/innovatievouchers/index.asp