Subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

De Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een regeling om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Van belang daarbij is de samenwerking en kennisoverdracht binnen een groep MKB-bedrijven die samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche etc.).

Doel

De IPC regeling is bedoeld voor groepen van 15 tot 35 bedrijven met een inhoudelijke samenhang, die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Het kan gaan om innovatie van producten, diensten, processen of een combinatie daarvan.

Voorwaarden

·

Samenwerking en kennisoverdracht is de belangrijkste criteria.

·

Een deel van de subsidie moet worden besteed aan gezamenlijke projecten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele projecten van de deelnemers.

Voor 2009 wordt een grote toeloop voor de IPC-regeling verwacht. Daarom heeft de minister bij de behandeling van de EZ-begroting in oktober 2008 besloten om het budget voor 2009 te verhogen van 10 miljoen euro naar 20 miljoen euro (publicatie bij de voorjaarsnota).

De looptijd is drie jaar

Meer informatie

https://www.senternovem.nl/IPC/

IPC-projectadviseurs:

Telefoon: 070-373 55 97, E-mail: ipcconcept@senternovem.nl