Sturing van slimmer werken. Ruggensteun voor initiatieven in de haarvaten van de publieke sector

2011 – IPSE Studies heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om sociale innovaties en initiatieven tot slimmer werken in de publieke sector aan te sturen. In dit essay passeren de volgende ontwikkelingen de revue: Shared Service Centers, ICT, Functiegebouw en allocatiemechanisme.

In de praktijk blijken zowel de positieve als negatieve effecten van dergelijke initiatieven sterk te worden beïnvloed door wat er gebeurd in de haarvaten van de samenleving. Daar worden beslissingen genomen op de werkvloer, door managers of in de bestuurskamers. De beslissingen op microniveau maken aansturing van slimmer werken vanaf macroniveau -Rijksoverheid – verre van eenvoudig. Centraal in dit onderzoek staat de zoektocht naar mogelijkheden voor macrosturing van slimmer werken initiatieven, die veelal ontspringen in de haarvaten van publieke sector organisaties.

De studie is een onderdeel van het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerde programma voor onderzoek en kennisdeling over sturing, innovaties en productiviteit in de publieke sector.

Verwijzing:
Het volledige rapport: Sturing van slimmer werken. Ruggensteun voor initiatieven in de haarvaten van de publieke sector  (2011) is opgenomen als bijlage.

Keywords: sociale innovatie, slimmer werken