Sturing en Ruimte

2009 – De dynamiek van veranderingen binnen en buiten organisaties vergt veel van managers. Soms wordt inspirerend leiderschap gevraagd, dan weer faciliterend coachen en balanceren tussen twee uitersten. Dit boek laat zien hoe deze op een creatieve manier kunnen worden gecombineerd in een nieuw managementconcept: de filosofie van de paradox tussen sturing en ruimte. De auteurs beschouwen deze schijnbare tegenstelling als een uitdaging. Door de uitersten met elkaar te combineren zijn ze maximaal te benutten. Hun advies aan de lezer: wees autoritair én participerend, creëer chaos én orde. Deze instelling leidt tot nieuwe manieren van organiseren, waarbij innovatie vanzelfsprekend wordt. En in deze tijden zijn innovatieve ondernemers hard nodig. Sturing en Ruimte daagt managers uit om hun denkwijze te verbreden en te verdiepen, en om effectiever na te denken over hun eigen handelen.

Leo van de Vorst en Henk Roelofs wonnen met hun filosofie van de paradox tussen sturing en ruimte in 2009 de eerste prijs in een wedstrijd van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Het juryrapport meldde: ‘Het managementconcept is een spannend traject, waarbij bewust grenzen worden opgezocht en steeds op een andere manier tegen de managementvraagstukken aan wordt gekeken’.

Opbouw
In hoofdstuk 1 introduceren wij de begrippen Sturing en Ruimte en de toepassing van de paradox. In hoofdstuk 2 wordt het concept van de pardox gekoppeld aan het ESH-model van Kor en Wijnen, waardoor er twaalf waarheden (paradoxen) ontstaan. Die twaalf waarheden dwingen tot meervoudig kijken naar de organisatie.

Hoofdstuk 3 laat zien hoe de principes uit hoofdstuk 1 en 2 werkelijk in een praktijksituatie kunnen worden toegepast. Hiervoor is de casus van het Waterschap De Dommel gebruikt.

Ten slotte vindt u in de bijlage een quick-scan waarmee u de paradox van Sturing en Ruimte in uw eigen organisatie kunt meten.

ISBN: 978 90 13 06681 4

Keywords: Dynamisch managen & Leiderschap