STAD 2019. Technische en sociale innovatie

2019 – De STAD publicatie die het CAOP op 4 juni van dit jaar uitbracht, is de vijfde editie van een reeks publicaties onder die naam. De bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen elke twee jaar de publicatie Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uit.
Aan deze editie hebben veel auteurs vanuit verschillend perspectief bijgedragen en dat leidt tot een rijk en samenhangend inzicht in de effecten van technologie op het openbaar bestuur en hoe deze effecten het best beïnvloed kunnen worden. Innovatie moet vanuit het perspectief van het openbaar bestuur altijd bijdragen aan publieke waarde creatie. Dat stellen de schrijvers van het voorwoord: Jaap Uijlenbroek en Zeger van der Wal

Drie delen                                                                                                     
De publicatie bestaat uit drie delen:

Deel 1. Historisch perspectief, algemeen beschouwend.
– Agenderen in tijden van revolutie. Hoe de publieke sector technologische ontwikkelingen dreigt te vergeten. Paul Strijp
– Technologie op waarde schatten. Een benadering vanuit het fysieke domein. Douwe Wielenga en Niels Koeman
– De toekomst is ook maar een mening. Patrick van de Duin en Paul Lodder.
– Sociale zekerheid in de platformeconomie. Kan dat zonder de polder? Marjolein ten Hoonte
– De intelligente staat versus de intelligente samenleving. Over de sturingsambities van een nieuwe generatie ICT-toepassingen. Victor Bekkers
– De iOverheid en de iSamenleving. Adaptief ontwikkelen van digitale transformatie. Caspar van den Berg en Roeland Stolk
– Opleiden en personeelsvoorziening in de veiligheidssectoren. Sociale innovatie gevraagd. Marc van der Meer en Yvonne van der Steenhoven
– The unbound Prometheus. Technologie, bestuurstechnologie, technocratie, sociale innovatie en het ambtelijk apparaat: de noodzaak van een politiek-maatschappelijke antenne. Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra
– Mens en technologie. Samen aan het werk. Carine van Oosteren
– De platformoverheid. Guido Bayens
– Blockchain dwingt tot nadenken over meer dan enkel technologie. Marloes Pomp                                                                                                                       – Interview met Hans Harbers. Technologie komt pas tot leven in verbinding met mensen.

Deel 2. De rol van de overheid
Innovatiegericht leiderschap. de cruciale uitdaging van de overheid. Jeff Gaspersz
De digitale overheid en ambtelijk vakmanschap. Wilco Brinkman en Corina Hendriks
Vernieuwing in het onderwijs. Zegen of vloek? Jos Blank en Alex van Heezik
Over postmoderne bureaucratie. Innovatie, overheid en ambtenaar. Wout Buitelaar
Interview met Nico Manshanden, Ondernemingsraad moet bij technologie het voortouw nemen.  

Deel 3. Implementeren van innovatie en nieuwe vormen van dienstverlening. 
– De mythen van technologie. Over de taal van innovatie en beleid.
Vincent Homburg
 Technologische innovatie en kwaliteit van de arbeid. Een rol voor HRM. Bram Steijn
Rijk, verleg uw koers. Over strategisch omgaan met personeelsbeleid. Wessel Dikker Hupkes en Susanne van der Maarl
 Technologiekeuzen en sociale innovatie. Naar efficiënte en menswaardige arbeid.Peter Oeij, Wouter van der Torre en Paul Preenen
– Met beeldcontact coaching geven en zelfzorg. Loek Kusiak
Technologie voor inclusie. Experimenteren, leren en veranderen. Cora van Horssen, Barbara Vergeer en Ilse Hento
– Eerst organiseren, dan digitaliseren.Frank Pot
Kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking. Ervaringen uit pilots bij sociale werkbedrijven. Bruno Fermin, Michiel de Looze en Astrid Hazelzet.
Innovatiedilemma’s. Twee innovatie-uitdagingen. Ferry Koster
Interview met Gerdien de Vries en Thomas Hoppe. Maak burgers zowel probleemeigenaar als deel van de oplossing.

Referentie
STAD 2019: Technologie en sociale innovatie bij de overheid. Gevolgen voor beleid, bestuur en management. Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD), Publicatiereeks Overheid & Arbeid, 2019, nummer 50. Den Haag: CAOP.
De publicatie is als e-book te downloaden: https://www.caop.nl/artikelen/2019/vierde-industriele-revolutie-pas-succesvol-als-technologische-en-sociale-innovatie-samengaan/

 

Thema’s: Dynamisch managen en Leiderschap, Innovatie & Innovatievermogen
Sector: Publieke Dienstverlening, Openbaar bestuur
Bron: Boek