Sokratest Zelfevaluatie

Sokratest.be

Stad Gent

Wat is het?

Waar staat een bedrijf op het vlak van sociaal betrokken ondernemen? Deze test is bedoeld als zelfevaluatie en dient als startpunt voor de ontwikkeling van passende acties. Door middel van een vragenlijst wordt duidelijk hoe een organisatie scoort op de onderstaande thema’s:

Strategie en Organisatie

Werkgelegenheid

Opleiding en vorming

Arbeidsomstandigheden

Diversiteitsbeleid

Sociale relaties

Extern sociaal beleid

Website: www.sokratest.be