Sociotechnical perspectives on digitalisation and Industry 4.0

2019 – De Sociotechnische Systeem-(STS) benadering en theorie helpt bij het omgaan met de snelle digitale veranderingen in het ontwerpen van goed werk, goede organisaties en functies. Het is niet vreemd dat benaderingen die gebaseerd zijn op de STS, zoals de Moderne sociotechniek (MST) en Workplace Innovation theorie (Sociale Innovatie) zich snel ontwikkelen in Europa. En toch zijn onderzoek en theoretische analyses die STS theorie toepassen bij het analyseren van de hedendaagse digitale uitdagingen in de industrie en bij WPI, schaars. De basis voor sociotechnische concepten en nieuw onderzoek, behoeften en perspectieven op verder ontwikkeling van STS in de hedendaagse context, moet worden verkend. Daarom worden in dit artikel eerst het klassieke STS model en de op de benutting van kennis en vaardigheden gerichte, ontwerpbenadering besproken; dit tegen de achtergrond van empirische ervaring in de sector logistiek en de procesindustrie en in de context van Industrie 4.0. In de tweede paragraaf wordt het afgeleide concept WPI (Sociale Innovatie) gepositioneerd. Voorts introduceren de auteurs een aanvullend perspectief die zij een ‘praktijk theorie’ noemen. En tenslotte worden er enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.

Referentie

Kopp, Ralf; Steven Dhondt; Hartmut Hirsch-Kreisen; Michael Kohlgrüber; Paul Preenen: ‚Sociotechnical perspectives on digitalisation and Industry 4.0’ In: International Journal of Technology Transformation and Commercialisation. Vol.16, No. 3, 2019, p 290 – 309. (eerste versie) en in: Kopp et al (eds.): Arbeit erforschen und gestalten…..

 

Thema: Sociale Innovatie

Sector: Algemeen en Logistiek en Procesindustrie als voorbeelden

Bron: Artikel