Sociale Innovatie: Wat levert het mij op?

2011 – Een publicatie ter gelegenheid van de uitreiking van de Sociale Innovatieprijs 2010 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vijf betrokkenen uit de medische sector geven hun kritische mening over wat er beter kan qua sociale innovatie in de gezondheidszorg.

Samenvatting interviews
Leon van Halder, topambtenaar op het ministerie van VWS, is van mening dat bij innovatie in de zorg meer samengewerkt moet worden. Momenteel is het rendement van R&D-investeringen betrekkelijk laag, mede door de complexiteit van de sector. Er zijn altijd veel partijen betrokken. Het ministerie bracht deze partijen bij elkaar en bracht het succes dat te halen valt met sociale innovatie naar voren. Ook werd de Sociale Innovatieprijs in het leven geroepen. Volgens van Halder draait sociale innovatie om nieuwe vormen van samenwerking en motiverend leiderschap.

Bestuursvoorzitter Diana Monissen van de Friesland Zorgverzekeraar vindt dat de partijen in de zorg zich meer moeten richten op het beste resultaat voor de patiënt. De zorg moet radicaal vernieuwen om aan te sluiten bij de explosieve groei van de behoefte aan zorg. Door een gebrek aan leiderschap en samenwerking lijkt sociale innovatie soms niet van de grond te komen. Ook het conservatieve karakter van de branche heeft hier invloed op. De oplossing ligt volgens Monissen in leiderschap gericht op vernieuwing en het verbinden van de partijen. Een situatie waarbij de bedrijfstakken echt over de schutting kijken en meer focussen op het belang van de patiënt.

Hans Hofstraat, vice president bij  Philips Research, ziet cocreatie als de volgende stap in het proces. Steeds meer bedrijven zijn ervan doordrongen dat ze alle partijen moeten meenemen in het innovatieproces. Dus ook de patiënt. Patiëntenorganisaties zullen dan ook steeds belangrijker worden.  Ook moeten bedrijven over de muren kijken en geen gesloten silo’s zijn. Not invented here? Nou en! Het belangrijkste is dat in het hele bedrijf de overtuiging leeft dat je samen meer kunt dan alleen. Dat is de enige kans op meer succes in de gezondheidszorg.

Marcel Joachimsthal, algemeen directeur van GlaxoSmithKline in Nederland, legt ook meer nadruk op de behoefte van de patiënt. De farmaceutische industrie moet radicaal veranderen en zich focussen op te toegevoegde waarde van het geneesmiddel voor de patiënt en zichzelf de vraag stellen: hoe renderen onze interventies in het dagelijks leven van de patiënt.

Kees Groen, eigenaar van Kinesis (een adviesbureau op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen) beargumenteert dat innovatie vooral zal ontstaan in kleinere bedrijven omdat de grotere vooral gericht zijn op marketing en sales. 

Achtergrond
Deze uitgave is uitgebracht ter gelegenheid van de uitreiking van de Sociale Innovatieprijs 2010. Het is een gezamenlijk initiatief van de netwerkgroep Sociale Innovatie Medical Sciences (SIMS). Betrokken partijen zijn: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nefarma, Niaba, Philips, Sorgtervor en Tulser. Juryleden voor de Sociale Innovatieprijs: Hans Hofstraat, vice-president Philips Research, Justin Jansen, Hoogleraar Ondernemerschap Erasmus Universiteit, Marcel Joachimstahl, algemeen directeur GSK Nederland BV (voorzitter), Marjolein Lotsy, partner Vernieuwend veranderen en Rein Strijker, Biofarmind. 

Verwijzing:
Het volledige rapport Sociale Innovatie. Wat levert het mij op? (2011) onder redactie van Elise de Kruijf (Nefarma) is opgenomen als bijlage.

Keywords: Innovatie & innovatievermogen, Monitoring & evaluatie, Sociale innovatie