Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie

2012 – Sociale innovatie is een organisatorische strategie waarbij ingezet wordt op kennisontwikkeling van medewerkers en een methode om met werkdruk om te gaan. Waarom zouden bedrijven op zo’n strategie inzetten? Wat maakt dat sociale innovatie de juiste strategie is?

In de rede zet Steven Dhondt uiteen hoe we kunnen leren van economieën die niet op sociale innovatie hebben ingezet. Sociale innovatie is een brede strategie: bedrijven kunnen hiermee concurreren in lage kosten-markten. In de rede wordt ook aangetoond hoe het overheidsbeleid bedrijven met sociale innovatie kan helpen.

Aan het einde van de rede is een schets opgenomen van een onderzoeksprogramma waar de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO, de KU Leuven (Faculteit Sociale Wetenschappen) en Flanders Synergy op zullen inzetten.

Verwijzing
De volledige oratie Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie van is opgenomen als bijlage.