Sociale Innovatie Monitor Limburg, 2019

 

 

De Sociale Innovatie Monitor Limburg (SIML) meet met een vragenlijst van 105 vragen het sociale innovatievermogen van Limburgse organisaties. Aan de editie van 2019 namen 211 organisaties deel. In het onderzoek worden zes pijlers onderscheiden:

  • Strategische oriëntatie op sociale innovatie
  • Interne veranderingssnelheid
  • Zelforganiserend vermogen
  • Talentontwikkeling
  • Investeren in kennisbasis
  • Duurzame inzetbaarheid

Daarbij was er dit jaar extra aandacht voor nieuwe technologieën en digitalisering en de invloed die deze ontwikkelingen hebben voor aanwezige en gewenste vaardigheden van werknemers.

De monitor laat zien dat Limburgse organisaties nog aan concurrentiekracht kunnen winnen door hun beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en zelforganiserend vermogen te verbeteren.

Limburgse werkgevers besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van hun personeel op de werkvloer. Medewerkers krijgen daarbij veel mogelijkheden voor professionele groei door taakverrijking en autonomie met bijpassende verantwoordelijkheid.

De interne veranderingssnelheid van Limburgse bedrijven is in vergelijking met de laatste drie jaar sterk gestegen. Dat blijkt vooral uit meer bedrijven die arbeid flexibiliseren door variabele werktijden, zelfroosteren en thuiswerken.

De monitor laat opnieuw zien dat sociale innovatie loont. Sociaal innovatieve bedrijven/instellingen scoren hoger dan niet sociaal innovatieve op omzetgroei, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en op duurzaamheid. Bovendien hebben deze sociaal innovatieve bedrijven/instellingen een lager ziekteverzuim dan de andere bedrijven en instellingen.

Er zijn duidelijke sectorale verschillen te zien. De commerciële dienstverlening scoort op alle pijlers, met uitzondering van strategische oriëntatie het hoogst. Opvallend is dat de niet-commerciële dienstverlening vooral hoog scoort op netwerken en extern samenwerken en laag scoort op samenwerking in de organisatie tussen afdelingen en binnen teams.

Binnen Limburg zijn er geen significante regionale verschillen.
Over het algemeen laten kleine organisaties hogere scores zien dan grote op de pijlers: interne veranderingssnelheid, zelf organiserend vermogen, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Als het gaat om digitale vaardigheden dan zijn er sectorale verschillen te zien; de digitale vaardigheden van medewerkers zijn het minst ontwikkeld in de niet-commerciële dienstverlening.

Referentie
Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019. Economie 4.0: werken aan digitale vaardigheden. Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool. Research centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Universiteit van Maastricht. Zie bijlage.
Tevens als bijlage: ‘Sociale Innovatie Monitor 2012’  uitgevoerd door NSI en LWG.  

Thema: Sociale innovatie, Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling
Sector: n.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport