Sociale innovatie in het MKB

Doelstelling en aanpak

Deze publicatie biedt door het presenteren van actuele cijfers inzicht in sociale innovatie binnen het MKB. De centrale vraag hierbij is: in hoeverre maakt het MKB gebruik van sociale innovatie?

Om een beeld te krijgen van sociale innovatie heeft EIM gekeken in hoeverre de uitkomsten van sociale innovatie in het MKB worden teruggevonden. Sociale innovatie kan bijvoorbeeld worden afgelezen aan de aanwezigheid van een personeelsbeleid, ziekteverzuimbeleid, het creatief belonen van medewerkers, en flexibele werktijden.

Eerst is op basis van een beknopt literatuuronderzoek een inventarisatie gemaakt van mogelijke onderwerpen. Vervolgens is gekeken welke gegevens beschikbaar zijn in de verschillende databestanden van EIM. In dit onderzoek wordt gerapporteerd over vier dimensies:

-Werkorganisatie

-Strategie en leiderschap

-Arbeidsvoorwaarden

-Ontwikkeling van medewerkers.

Resultaten

Bij verschillende dimensies van sociale innovatie, namelijk de werkorganisatie, strategie en

leiderschap, arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van werknemers, laten MKBbedrijven

veel mogelijkheden nog onbenut.

Niet alle MKB-bedrijven (met name kleine) zijn gebaat bij sociale innovatie. Toch mag het belang van sociale innovatie ook voor kleine bedrijven niet geheel worden uitgevlakt. Bij sommige maatregelen op het gebied van sociale innovatie is het kleinbedrijf wel degelijk gebaat. Het expliciteren van arbeidsvoorwaarden kan een hoop frustratie op de werkvloer voorkomen, en onnodig personeelsverloop verminderen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie helpt bedrijfsongevallen te voorkomen. Een systematiek voor functionerings- en beoordelingsgesprekken is op de korte termijn handig om tot betere medewerkerprestaties te komen. Bovendien helpt het op langere termijn om tot en soepele uitstroom van aanhoudend slecht presterende medewerkers te komen. Al met al is er nog volop ruimte voor sociale innovatie in het MKB.

Het volledige artikel Sociale Innovatie in het MKB (2005) van De Jong, J.P.J. & Braaksma, R.M. is te vinden in de bijlagen.