Sociale Innovatie in Facilitair Management

2011 – Binnen facilitair management is de druk om te leveren in toenemende mate aanwezig, de druk wordt gevoed door de crisis, bezuinigingen en reorganisaties. De mogelijkheden om de huidige prestaties te halen tegen lagere kosten zijn echter beperkt. Een groot deel van de kosten bestaat immers uit loonkosten. Kostenreductie betekent bijna altijd een grotere werkdruk voor degenen die het zwaarste werk doen. En bij het verlenen van diensten komen andere productiviteits- regels kijken dan bij de productie van goederen. Daarnaast verandert de werkplek in rap tempo. Deze ontwikkelingen vragen om creatieve oplossingen in de vorm van sociale innovaties.

In dit whitepaper ‘sociale innovatie’ van het Facility Management Magazine wordt in drie opeenvolgende artikelen de noodzaak van sociale innovatie binnen facilitair management aangestipt, de meerwaarde van sociale innovatie belicht en resultaten en tips voor het toepassen van sociale innovaties aangedragen. De auteurs pleiten voor het omkeren van sociale wetten en een herwaardering van de medewerkers binnen facilitair management. De schoonmaakstakingen in het voorjaar van 2010 worden aangehaald om de huidige stand van zaken te illustreren. De grootste uitdaging voor de facilitair managers is om aan de ene kant de medewerkers hun herwaardering te geven en aan de andere kant de klant tevreden te houden. Sociale innovaties kunnen oplossingen bieden in dit spanningsveld. De auteurs stellen dat de factoren ‘motivatie, capaciteit en gelegenheid’ opties bieden voor innovaties. Zo zouden de schoonmakers met behulp van online zelfroosteren zelf kunnen beschikken over hun werkuren en kan ICT een middel zijn om de wensen van een klant overzichtelijk te maken voor de werknemers.

Het whitepaper eindigt met twee voorbeelden van bedrijven die binnen de facilitaire dienstverlening succesvol sociale innovaties doorgevoerd hebben. De twee bedrijven zijn Hago Next en Albron. Hago Next heeft het traditionele businessmodel omgedraaid en biedt nu ruimte voor kleinere units die zichzelf flexibel kunnen organiseren en waar de schoonmakers zelf met bewoners de prioriteiten kunnen afstemmen. Albron is in staat geweest om de betrokkenheid van de werknemers te verhogen en verzuim te verlagen door verbeteringen door te voeren in de arbeidsomstandigheden van de werknemers en te focussen op de gezondheid van de werknemers.

Verwijzing

Het whitepaper is opgenomen in de bijlage.


Steekwoorden

Sociale innovatie, arbeidsverhoudingen, flexibel organiseren

Bron: Artikel