Sociale Innovatie in de praktijk, een tussenbalans

2012 – De reader ‘Sociale innovatie in de praktijk, een tussenbalans’ onder redactie van Arjen van Hamel is een vervolg op een in 2008 verschenen themanummer over sociale innovatie van het Handboek voor OR Strategie en Beleid. De aanleiding was toen de oprichting van het Nederlands Centrum voor sociale innovatie in 2006, dat inmiddels in 2012 is opgeheven. Het doel van deze publicatie is om terug te kijken. Wat is er van de verwachtingen uitgekomen? Welke interessante vernieuwingen zijn gerealiseerd? Hoe duurzaam zijn de successen? Hoe verspreiden de successen zich? Welke veranderingen in de arbeidsverhoudingen – waaronder de positie van de ondernemingsraad – brengt sociale innovatie met zich mee? De Inleiding is geschreven door Arjen van Halem en de Uitleiding door Fredy Peltzer.

In dit boek staan de volgende bijdragen van diverse auteurs.

 1. Sociale innovatie door werknemersparticipatie. Frank Pot, Fredy Peltzer en Margreet Xavier
 2. Ruimte voor de innovatiekracht van medewerkers. Fietje Vaas
 3. Sociale innovatie als opstap naar ‘werkende’ arbeidsverhoudingen. De casus Philips in Nederland. Ron van Baden
 4. Slimmer werken aan arbeidsverhoudingen. Fredy Peltzer
 5. De toekomst…. begint morgen! Edwin Arts
 6. Sociale innovatie in de zorg: organiseren van bovenaf en van onderop. Jan de Leede
 7. Collectief overleg bij individueel roosteren. Werkgroep Zelfroosteren van het NCSI
 8. Het Nieuwe Werken als sociale innovatie. Keimpe Schilstra
 9. De weg naar Continu Verbeteren loopt via Lean Six Sigma en Het Nieuwe Denken. Frank van Berkel en Naomi Radewalt
 10. Sociale innovatie in het onderwijs – ondernemingsraden als katalysator. Danny Willems
 11. Co-ondernemerschap: financiële participatie door medewerkers. Pascale Nieuwland- Jansen

Verwijzing: Handboek OR strategie en beleid. Aanvulling 53; Thema 18: Sociale innovatie in de praktijk, een tussenbalans. Arjen van Hamel (redacteur) december 2012. Uitgever: Vakmedianet.

Van het eerste  en het tweede hoofdstuk zijn pdf.s toegevoegd.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, cao vernieuwing, Het Nieuwe werken, Individueel roosteren, Innovatie & Innovatievermogen.

Bron: boek