Sociale innovatie in de Logistiek

 

2018 – Het blad LogistiekProfs beschrijft de aanleiding en de zwaartepunten van het project Social Innovator Logistics Limburg (SILL) dat is gestart door KennisDC Logistiek.

 

De aanleiding voor dit project was de moeite van bedrijven in de sector met het binnenhalen en vasthouden van talent en het slechte imago op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat Sociale Innovatie de prestaties van bedrijven en het werkklimaat doet verbeteren en zo dus de problemen van veel logistieke bedrijven kan helpen oplossen.

Bedrijven die aan dit initiatief deelnemen, zijn begonnen met een 0-meting. Op basis van de resultaten daarvan werd voor elk bedrijf een verbetertraject ontworpen.

Algemene oplossingsrichtingen waren:

Ga met het personeel om de tafel zitten en bespreek met hen de problemen en de oplossingen en betrek hen bij de uitvoering van deze oplossingen.

Zorg voor doorstroommogelijkheden, eventueel horizontale.

Werk aan externe branding, zo nodig met een externe partij.

In december zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

 

Referentie

Artikel: Sociale innovatie in de Logistiek. In: LogistiekProfs. 07 – 11- 2018.

https://www.logistiekprofs.nl/nieuws/sociale-innovatie-in-de-logistiek-externe-branding-en-met-medewerkers-om-de-tafel

Zie ook: 

voor de roadmap: https://topsectorlogistiek.nl/human-capital-agenda/

 

 en: https://www.logistiek.nl/sociale-innovatie/nieuws/2019/01/podcast-sociale-innovatie-laat-vernieuwing-slagen-101166587

 

Thema’s: flexibel organiseren, Innovatie & innovatievermogen

Sector: Logistiek

Bron: artikel