Sociale innovatie in de Industrie.

Sociale innovatie in de industrie

            Randvoorwaarden voor sociale innovatie ter bevordering van innovatief gedrag

 

2020 – In Tijdschrift voor Arbeidsverhoudingen (TvA) schreef Karin Manuel een artikel over randvoorwaarden voor sociale innovatie in de industrie.

Probleemstelling
In het kader van Industrie 4.0 wordt veel geïnvesteerd in product- en procesinnovaties. Maar de aandacht voor sociale innovatie is voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit onderzoek. Wat zijn de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om sociale innovatie beter van de grond te laten komen?

Onderzoek
Het artikel presenteert de resultaten van literatuuronderzoek maar ook die van een praktijkgericht onderzoek dat in het bijzonder met deze vraag is opgezet.
20 Organisaties van uiteenlopende omvang en uit 6 branches van de industrie waren hierbij betrokken. Naar deze organisaties is desk research gedaan, bij hen is een on-line enquête afgenomen en zijn interviews gehouden. 

Resultaat en aanbevelingen
Het onderzoek bracht aan het licht dat de randvoorwaarden voor sociale innovatie in deze organisaties nagenoeg ontbraken.
De auteur trekt de volgende conclusies en doet op basis daarvan aanbevelingen.
Bedrijven zouden via een integrale aanpak medewerkers proactief moeten betrekken bij vernieuwingen in de manier van werken. Interne en interprofessionele samenwerking dient gestimuleerd te worden. Versterkt dienen de coachende en faciliterende managementvaardigheden. En HRM zou moeten voorzien in een concreet leer- en ontwikkelingsaanbod ter bevordering van innovatief gedrag.

Referentie
Manuel, Karin: ‘Sociale innovatie in de industrie. Randvoorwaarden voor sociale innovatie ter bevordering van innovatief gedrag.’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 36 (2020)/Online first, pp. 1 – 16. 

 

Thema: Innovatie & Innovatievermogen
Sector: Industrie
Bron: Artikel