Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief

2012 – Sociale innovatie heeft de afgelopen tien jaar een plek gekregen in het beleid van de sociale partners, overheid en veel ondernemingen, zowel in Nederland als in de Europese Unie. Op basis van documenten- en literatuurstudie wordt in dit artikel de wordingsgeschiedenis van het begrip in beleid en onderzoek besproken.
Een belangrijke conclusie is dat toespitsing van het begrip voor beleid en onderzoek nodig is.

Verwijzing
Het volledige artikel Sociale innovatie: historie en toekomstperspectief van Frank Pot is opgenomen als bijlage.

Keywords: Sociale innovatie