Sociale innovatie heeft een doorstart nodig

Hoe menselijk beleid kan helpen bij het loslaten van oude systemen.

Inhoud

Sociale innovatie kan op veel instemming rekenen, maar organisaties vervallen nog steeds in klassieke patronen waardoor er in de praktijk weinig van terecht komt. Sociale innovatie is voor veel organisaties nog een abstract begrip: dit artikel bespreekt welke aspecten aan dit probleem ten grondslag liggen.

Sociale innovatie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd:

1.Het aanpassingsvermogen van de onderneming

2.Arbeidsverhoudingen centraal stellen

3.Sociale innovatie als beweging

Deze drie aspecten gaan gepaard met drie paradoxen die bestaan rondom sociale innovatie: tegenstrijdigheden wat betreft aanwezige kennis, de implementatie van arbeidsverhoudingen en de mogelijkheden binnen organisaties zelf.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt waarom sociale innovatie in de praktijk nog weinig voorkomt. Sociale innovatie kan rekenen op veel erkenning, maar een agenda voor sociale innovatie komt niet vanzelf van de grond.

Conclusie

Menselijk beleid is het sleutelwoord. De HR-manager moet de kans pakken om de mens in de organisatie echt centraal te stellen: als innovator, uitvoerder, collega, lastpost en consument. Dit vraagt van de HR-afdeling een inspanning om in de organisatie de systemen uit het verleden los te laten en niet meer uitsluitend te denken vanuit managementinstrumenten.

Zie de bijlage voor het volledige artikel ‘Stoppen met sturen: sociale innovatie heeft doorstart nodig’ van Mi. Donners en J. Jongejan uit Gids voor Personeelsmanagement, jr.87, nr. 10, 2008.