Sociale innovatie: goed voor werknemers en bedrijven

Dubbelinterview met Margreet Xavier en Paul Preenen

2024 – In het SER Magazine is een dubbelinterview opgenomen met Margreet Xavier (AWVN) en Paul Preenen (TNO en Saxion). Het interview gaat over het door de SER in 2023 uitgebrachte advies over Sociale Innovatie. Dat advies ligt nog op antwoord van een (nieuwe) regering te wachten.

Xavier en Preenen wijzen op de onverminderde noodzaak voor sociale innovatie als aanvulling op technische innovatie, digitalisering, automatisering etc. Dat wil onder andere zeggen: medewerkers betrekken bij deze veranderingen, beroep blijven doen op hun kennis en vaardigheden en hen meer autonomie geven in hun werk. Dit zal bijdragen aan verbetering van de resultaten van bedrijven en instellingen, aan leren en ontwikkelen van medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid én aan problemen met aantrekken, boeien en binden van personeel.

Een nieuwe impuls aan sociale innovatie door een door de overheid op te richten platform dat kennis omtrent sociale innovatie ontsluit en verspreidt en door een stimuleringsregeling voor het MKB is hard nodig, zo stelt de SER in haar advies. Maar bedrijven hoeven daarop niet te wachten zeggen Xavier en Preenen, er zijn genoeg voorbeelden van collega-bedrijven die het werk anders organiseren (zie elders in deze Kennisbank). “Dit is hét moment. Veel bedrijven zitten in een fase van transformatie, die draait om duurzaamheid, nieuwe technologieën en arbeidskrapte. Wil je als bedrijf goed blijven functioneren in deze razendsnel veranderende wereld, dan moet je je ook anders organiseren.”

Referentie

Sociale innovatie: goed voor werknemers en bedrijven. Dubbel interview met Margreet Xavier en Paul Preenen’, Dorine van Kesteren. In: SER-Magazine, Zicht op 2024#2 p.12 – 16.

Zie het interview: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/zicht-op/2024-2.pdf