Sociale innovatie en de rol van sociale partners

2008 – Dit artikel is hoofdstuk 2 uit het boek ‘Waardevol werk’ van F. Dhondt en F. Vaas. Slimmer werken, zelfroosteren, vitaliteit bevorderen, scholing voor de arbeidsmarkt, competentiebeloning en ondernemingsraden die voorstellen doen hoe het bedrijfsresultaat verbeterd kan worden. Allemaal voorbeelden van activiteiten die in steeds meer bedrijven en instellingen worden gestart en die ook wel worden aangeduid met het begrip sociale innovatie.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de rol van sociale partners is bij het bevorderen van sociale innovatie. Hiertoe worden een aantal projecten van AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond en een steekproef van cao’s gescreend op sociaal innovatieve aspecten.

Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de dilemma’s waarmee partijen in het onderhandelingsproces te maken hebben, het onderhandelingsproces zelf en er worden enkele conclusies getrokken over slaag- en faalfactoren. Ten slotte wordt vastgesteld dat het Nederlandse model van sociale innovatie afwijkt van het model van nationale programma’s in andere Europese landen.

Het volledige hoofdstuk ‘Sociale innovatie en de rol van sociale partners’ (2008) van Frank Pot, Fredy Peltzer en Margreet Xavier is te vinden in de bijlage. Meer informatie over het boek vindt u via: https://www.ncsi.nl/kennisbank/boeken/waardevol_werk/.

Keywords

sociale innovatie, CAO innovatie, Overheid & sociale partners