Sociale innovatie en arbeidsrelaties

2009 – Sociale innovatie in arbeidsrelaties beoogt vernieuwing en betere performance, door het benutten en ontwikkelen van competenties, met voordelen voor de belanghebbenden. Vernieuwing biedt de werknemer beter werk en de werkgever betere bedrijfsresultaten, ongeacht sector, marktpositie of opleidingsniveau. Beter werk betekent ook: medewerkers als ‘mededenkers’. Daardoor neemt de eigen invloed van de medewerker toe, bijvoorbeeld op systeemverbeteringen, te behalen doelen, mogelijke innovaties, werktijden of werkplek. Beter werk stelt dan ook eisen aan de manier leidinggeven en de organisatie van het werk. Dit vereist maatwerk en ruimte voor diversiteit in arbeidsrelaties. Deze praktijkverkenning bij pioniers inspireert om met nieuwe arbeidsrelaties aan de slag te gaan.

Voor deze verkenning zijn acht bedrijven op het gebied van sociale innovatie en nieuwe arbeidsrelaties bezocht. Deze bedrijven zijn allen winnaar geweest van de AWVN-innovatietrofee; ondermeer IKEA, Heineken en VRM. Deze organisaties hebben sociale innovatie geïntegreerd in hun strategie: flexibilisering, levensfasebeleid, competentiemanagement. Innovaties waardoor deze bedrijven tijdens de crisis voortgang boeken op hun langere termijn beleid. De één stapsgewijs zonder veel gevolgen van de crisis te ondervinden, de ander experimenterend bij sterke marktuitval. Op korte termijn hebben de bedrijven duidelijk baat bij de eerder ingezette openheid, flexibiliteit en multi-inzetbaarheid. Daarmee kon men snel op een dip reageren. Sociale innovatie in arbeidsrelaties draagt inderdaad bij aan beter werk voor iedereen, zelfs of misschien wel juist in economisch mindere tijden.

Het artikel Sociale innovatie en arbeidsrelaties (2009) van M. Xavier en A. Verhoeff uit Leren in organisaties, september-augustus 2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords:sociale innovatie & crisis, monitoring & evaluatie