Social innovation of work and employment

2011 –  Dit artikel bespreekt sociale innovatie als een vereiste om de EU2020 doelstellingen van een slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie te behalen.

Samenvatting
Frank Pot, Steven Dhondt en Peter Oeij besteden in het artikel aandacht aan de definiëring van sociale innovatie in het engels. Gesignaleerd wordt dat er verschillende betekenissen worden gehanteerd. De auteurs richten zich op ‘social innovation of work and employment’ in de betekenis van ‘workplace innovation’ dat op het niveau van organisaties plaatsvindt en dat zich onderscheid van een ander aspect, dat gaat over arbeidsmarkt innovatie op een maatschappelijk niveau. Beiden zijn belangrijk om de EU doelstellingen te behalen. Sociale innovatie is een effectief middel om de EU2020 doelstellingen te behalen, omdat het tot verhoogde organisatie prestaties en verbeterde kwaliteit van arbeid leidt en zowel voldoet aan economische doelen (prestatie en productiviteit) als sociale doelen (talent ontwikkeling en welzijn).

De auteurs geven een overzicht van recente EU publicaties waarin er aandacht is voor het bredere begrip ‘social innovation’, en helaas niet voor ‘workplace innovation’ zoals wel het geval was in eerdere EU initiatieven, maar laten ook zien dat recente activiteiten er op duiden dat de concepten van ‘social innovation’ en ‘workplace innovation’ zich aan het verenigen zijn in Europa.

In het artikel pleiten de auteurs voor meer expliciete aandacht voor ‘workplace innovation’ in EU beleid. Zij geven aan dat het belangrijk is om in EU-beleid, alsook nationaal beleid, hier aandacht aan te besteden, omdat ‘workplace innovation’ door publieke en private ondernemingen nog te weinig wordt geïmplementeerd. De redenen hiervoor zijn dat er nog te weinig onderzoek gedaan is naar de win-win claim en het wederzijdse vertrouwen van werkgever en werknemer is moeilijk om te ontwikkelen en in stand te houden. Zij waarschuwen dat  als ‘workplace innovation’ alleen wordt overgelaten aan de markt het alleen zal plaatsvinden in een beperkt aantal organisaties met visionaire leiders en sterke ondernemingsraden en zal het vooral gaan om kosten reducties. 

Bronvermelding
Zie voor het hele artikel Social innovation of work and employment (2011) van Frank Pot, Steven Dhondt en Peter Oeij de bijlage.

Keywords: sociale innovatie, internationaal