Social Footprint Method

Momenteel is er geen goede manier om de sociale duurzaamheid van het functioneren van een organisatie uit te drukken. Dit proefschrift bespreekt een voorstel voor een methode waarmee deze ‘sociale voetafdruk’ van organisaties wél gemeten kan worden: de Social Footprint Method (SFM).

Aanpak

De auteur introduceert in zijn proefschrift een meetmodel: het duurzaamheidquotiënt. Dit is een construct dat de impact van een organisatie uitdrukt op verscheidene kapitalen die nodig zijn voor het menselijk welbevinden.

Door onderscheid te maken tussen bestaande instrumenten zoals de Ecological Footprint Method en de SFM slaagt de auteur erin een kwantitatieve maat voor het meten van de sociale duurzaamheidprestaties van organisaties te realiseren.

Het proefschrift Social Footprints: Measuring the social sustainability performance of organizations (2008) van Mark W. Elroy is te vinden in de bijlagen.