Snel en wendbaar in de maakindustrie

2014 – Dit boek is een bundel verhalen over veranderingsprojecten die 16 (groepen van)  bedrijven en hun medewerkers met TNO hebben uitgevoerd.

Het gaat om veranderingen die beogen deze bedrijven beter toe te rusten voor de toekomst. Ze moeten snel en wendbaar zijn, de productiviteit en flexibiliteit verhogen, keten- en groepsinnovatie toepassen en continu innoveren mede door het benutten en ontwikkelen van de competenties van medewerkers. Het boek is vooral ook gericht op MKB ondernemingen. 

Het zijn heel diverse verhalen uit de bedrijven, maar in de inleiding worden wel algemene lessen getrokken.

Ten eerste: betrek je vaklieden daadwerkelijk bij verbeteringen, dat helpt echt! Ten tweede dat geen moeilijke keuzes tussen het verbeteren van de prestaties en het aantrekkelijker maken van het werk nodig zijn: het gaat op deze manier samen.

Het innoveren van productieprocessen, al dan niet geautomatiseerd, is primair afhankelijk van de kennis, motivatie, creativiteit en betrokkenheid van mensen, ook in de uitvoering! 

In de uitleiding worden de instrumenten of tools die TNO alle betrokkenen aanreikt voor productie innovatie in bedrijven in de maakindustrie kort  beschreven. 

Het gaat om:

 • Ketenoptimalisatie;

 • Verkorten orderdoorlooptijd en reductie verspilling;

 • Reductie omsteltijd;

 • Reductie verstoringen in productie/assemblage;

 • Lean Order Processing;

 • Design reviews, modulaire productopbouw;

 • Assemblagevriendelijk ontwerp;

 • Werk- en testinstructies;

 • Optimale inrichting proces en werkplekken;

 • 5S – orde en netheid op de werkvloer;

 • Flexibilisering inzet personeel.

Tevens wordt uiteengezet welke financieringsregelingen er voor MKB ondernemingen zijn om samen te werken met TNO. 

Referentie

Bert Tuinzaad, Gu van Rhijn, Tim Bosch en Francel Vos. (2013) Snel en wendbaar in de maakindustrie. Snelle doorstroming orders, in eigen bedrijf en in de keten, slimmer productontwerp en flexibele inzet personeel. ISBN 978-90-5986-432-0.  Het boek is als bijlage toegevoegd. 

Thema’s: Externe samenwerking, Flexibel organiseren, MKB, Slimmer werken

Sector: High tech etc.

Bron: rapport, cases