Slimmer werken in zorg en welzijn

2007 – Slimmer werken lijkt simpel: met een minimum aan inspanning zoveel mogelijk producten of diensten produceren van hoge kwaliteit onder plezierige omstandigheden. Slimmer werken combineert in deze zin rendement en werkplezier of het financieel-economische aspect met het sociaal-organisatorische aspect. In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om slimmer, beter of effectiever te gaan werken. Op initiatief van het management of in het kader van bijvoorbeeld kwaliteitsprogramma’s zijn ontwikkelingen in gang gezet om slimmer te gaan werken. CNV Publieke Zaak heeft medio 2005 het initiatief genomen om in aanvulling op deze initiatieven een project slimmer werken op te zetten waarbij het initiatief ligt bij medewerkers zelf c.q bij de werkvloer. De achterliggende gedachte hierbij is dat medewerkers een diepgaand inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van slimmer werken. Voorwaarde is dat medewerkers serieus genomen worden en dat er een methodiek wordt gebruikt die uitgaat van vertrouwen.

In het najaar van 2005 is in een pilot-fase de methodiek ontwikkeld en zijn de eerste projecten uitgevoerd. Na de succesvolle afronding van deze fase in januari 2006, heeft CNV Publieke Zaak de ruimte gekregen van het Ministerie van VWS om een vervolg te starten van het project Slimmer werken in zorg en welzijn.

Doel van het project Slimmer werken in zorg en welzijn is het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsproductiviteit in de zorg. Daarbij is het doel om vanuit de vakbond te laten zien dat werkplezier in combinatie met uitstekende dienstverlening bijdraagt aan de verbetering van de arbeidsproductiviteit. De zorgsector ziet zich gesteld voor een grote uitdaging. De vraag naar zorg zal door de vergrijzing nog verder toenemen. Daarentegen zorgt diezelfde vergrijzing, samen met andere factoren, ervoor dat de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Anders, slimmer, productiever werken in de zorg wordt daarmee noodzaak om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen.

Uitgangspunt is dat de kennis van de werkvloer beter kan worden benut. Mensen op de werkvloer weten vaak als geen ander hoe zaken slimmer en effectiever kunnen worden aangepakt. Om de beoogde doelen te bereiken is gekozen voor het vormen van netwerkgroepen. De vragen die richting hebben gegeven aan de werkzaamheden van de netwerkgroepen zijn:

·

Hoe kunnen we kwaliteit blijven bieden terwijl er meer gevraagd wordt. Wat zijn aandachtspunten bij slimmer werken in zorg en welzijn?

·

Waarmee moeten we rekening houden om van slimmer werken een succes te maken?

Het eindrapport Slimmer werken in zorg en welzijn (2007) van CNV Publieke Zaak in samenwerking met BMC en CNV Jongeren is te vinden in de bijlagen.

Keywords: dynamisch managen, slimmer werken