Slimmer werken begint bij jezelf

2007 – Slimmer werken biedt kansen aan werknemers en bedrijven om hun werkproces, de arbeidsorganisatie en de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Dat gebeurt niet vanzelf, medewerkers en management moeten uitgedaagd worden om anders te werken. Slimmer werken is ook een onderwerp van vakbonden. Het gaat over het organiseren van het arbeidsproces op een zodanige manier dat medewerkers én bedrijf er op langere termijn baat bij hebben.

FNV Bondgenoten introduceert een nieuwe manier van kijken naar slimmer werken. Slimmer werken begint op de werkplek, dus bij de medewerker zelf. Hij of zij is de spil waar het om draait. Het boekje Slimmer Werken Begint Bij Jezelf: experimenteren met sociale innovatie vertelt hoe werkgevers vorm kunnen geven aan sociale innovatie.

Het boek bespreekt zes experimenten, waar slimmer werken begint bij de werknemer. Elk experiment behandelt een ander thema in een andere sector. Ze kunnen echter ook op veel meer gebieden en sectoren worden toegepast. De volgende experimenten worden besproken:

·

Flexibele werktijden in detailhandel

·

Talentontwikkeling als basis voor strategiscg beleid in de industrie

·

Minder regels en meer vertrouwen in het vervoer

·

Werkdrukmanagement als gezamenlijk belang in de meubelbouw

·

Personeel zorgt voor kwaliteit en loopbaan in de bankensector

·

Netwerken in de levensmiddelenindustrie

In het boek worden de experimenten besproken aan de hand van een vooraf opgezette implementatie-aanpak. In deze aanpak worden bij elk experiment puntsgewijs de volgende aspecten besproken:

1. Quickscan kansen en mogelijkheden
2. Belangen in beeld
3. Themagerichte visievorming
4. Projectplan
5. Risico’s
6. Project implementeren en voortdurend evalueren
7. Varianten

Het boekje Slimmer Werken Begint Bij Jezelf: experimenteren met sociale innovatie (2006) van FNV Bondgenoten is als .pdf te vinden in de bijlagen.

Keywords: Slimmer werken – organisatie