Slim managen en innovatief organiseren

2005 – Innovatie wordt gezien als de belangrijkste uitdaging voor hedendaagse organisaties. Traditionele organisatievormen voldeden uitstekend in de betrekkelijk stabiele omgevingen van de afgelopen decennia. De mondialisering van markten, snelle technologische ontwikkelingen, kortere productlevenscycli en toenemende agressiviteit van concurrenten hebben de basisregels van de concurrentiestrijd in de 21e eeuw ingrijpend gewijzigd. Deze verhevigde concurrentiekrachten dwingen bedrijven om sneller te innoveren dan voorheen. Het tegelijkertijd oog hebben voor innovatie én de dagelijkse werkzaamheden blijkt echter één van de grootste obstakels van het management te zijn.

Binnen het Nederlandse Innovatie Debat wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van technologische innovaties. Nieuwe technologische kennis verkregen door R&D-investeringen verklaart echter slechts een deel van het innovatiesucces. Naast technologische innovatie blijken management-vaardigheden en organisatieprincipes doorslaggevend te zijn. De Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2005, verspreid onder 9.000 Nederlandse organisaties, heeft het afgelopen jaar verschillende management- en organisatiekenmerken in kaart gebracht die de innovatiekracht van ondernemingen bepalen. Door slim managen en innovatief organiseren kunnen ondernemingen competenties opbouwen die bijdragen aan succesvolle innovaties en daarmee aan de verbetering van de concurrentiepositie.

Dit onderzoeksverslag bespreekt de belangrijkste resultaten uit de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2005.

Resultaten

Innovatie leidt tot beduidend hogere resultaten

Innovatieve organisaties behalen meer dan een 25% hogere rentabiliteit, een 20% hogere omzetgroei en een 10% hogere winstgroei dan niet-innovatieve organisaties.

Sociale innovatie veel belangrijker dan R&D

25 % van het innovatiesucces binnen Nederlandse organisaties wordt bepaald door R&D investeringen, 75 % door slim managen en innovatief organiseren

Innovatie loont. Maar het is maar de helft

Niet alleen innoveren. Niet zonder meer focussen op efficiency. Maar beide. Dit is de moeilijkste uitdaging voor het hedendaagse management. Organisaties die innovatie en efficiency weten te verenigen binnen verschillende organisatieonderdelen behalen de beste financiële resultaten

Zelforganisatie en crossfunctionele teams zorgen voor creativiteit

Hechte sociale netwerken tussen medewerkers en het opereren in gedecentraliseerde crossfunctionele teams scheppen ruimte, ambitie en enthousiasme

Visionair management team van doorslaggevend belang

Het management team van organisaties speelt een cruciale rol voor het innovatiesucces. Niet alleen door het uitdragen van een heldere en uitdagende visie, maar ook voor de stimulering van interne samenwerking en

kennisuitwisseling.

Talentontwikkeling en teambeloning leiden tot extra inzet, kennisuitwisseling en realisatie van gezamenlijke doestellingen

Arbeidsverhoudingen moeten gericht zijn op continue talentontwikkeling, teamwork, en beloning op basis van teamprestaties om innovatieprocessen te versnellen.

Zonder samenwerking met klanten, leveranciers en kennisinstellingen geen sterkte

De meest innovatieve organisaties kennen hun sterke en zwakke punten. Sterke punten worden gekoesterd, zwakke punten worden aangevuld door samenwerking met andere ondernemingen en kennisinstellingen

Overheidsbeleid speelt een indirecte rol

De overheid speelt geen directe rol bij het verhogen van de innovatiekracht. Overheid kan wel indirect de succesfactoren uit het onderzoek beïnvloeden (samenwerking tussen bedrijven, samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen)

Het onderzoeksverslag Slim managen & innovatief organiseren (2005) van H.W. Volberda, F.A.J. van den Bosch & J.J.P. Jansen is te vinden in de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen, monitoring & evaluatie