Simulatiespel: slim organiseren

2009 – In dit simulatiespel, dat in 1990 door Rubicon is ontwikkeld, spelen deelnemers in een fabriek voor vruchtensappen. Het spel wordt in twee delen gespeeld, ieder ongeveer een half uur. Na een korte introductie wordt deel één gespeeld. Hierin werkt men in een organisatie, die traditioneel is georganiseerd. In het algemeen herkennen alle deelnemers mechanismen die ook in hun organisatie werkzaam zijn. Er volgt een evaluatie (resultaten van de simulatie, ervaringen en vergelijkingen vanuit de eigen organisatie) en gezamenlijke ideevorming voor deel 2. In dit tweede deel wordt in een andere structuur hetzelfde proces met dezelfde condities normaals gespeeld.

In beide delen worden zowel de harde resultaten (kwaliteit, doorlooptijden, en productiviteit) gemeten als de ‘zachte’: onderlinge communicatie, klantgerichtheid, beïnvloedings-mogelijkheden, kwaliteit van de arbeid, onderlinge verhoudingen, enzovoort. In deel twee ervaart men niet alleen een enorme prestatieverbetering, maar ook een groot effect op gedrag en onderlinge verhoudingen.

Na afloop worden de theoretische achtergronden van structuur en cultuurverandering waarop het simulatiespel is gebaseerd kort uiteen gezet. Deelnemers zijn altijd zeer enthousiast. Er komt veel energie vrij.

Doel
Deelnemers ervaren hoe ideale prestaties en gedrag te realiseren zijn door ingrepen in de arbeidsorganisatie. Deelnemers verwerven zicht op kansen voor cultuurverandering en prestatieverbetering in de eigen organisatie.

Tijd en praktische zaken
Het spel neemt ongeveer 2 uur in beslag. Afhankelijk van de wensen van de klant kan het spel uitgebreid worden met R&D-aspecten (ontwikkelingsorders) of kan het worden aangevuld met gericht brainstormen over kansen in de eigen organisatie. Het spel kan gespeeld worden met een 12 tot 120 deelnemers. Het spel vergt meerdere ruimtes. Het spel is zeer geschikt voor organisaties met 100 of meer medewerkers.

Meer informatie over dit spel kunt u vinden via onderstaande link: https://www.rubicon.nl/site/informatie/publicatie/artikel/20070004.html