Simulatie-aanpak Sociale Innovatie

AWVN

2008 – Organisaties die succesvol zijn in sociale innovatie willen periodiek weten of zij op koers komen of blijven. Gaat het met alle inspanningen wel de goede kant op? Vernieuwing wordt immers voor 75% door sociale innovatie bepaald en slechts voor 25% door technologische innovatie. De toolkit sociale innovatie geeft u dat kompas voor uw organisatie in handen.

Aanpak

Sociale innovatie omvat in de visie van AWVN concrete aanpakken op verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid. Andere productbladen laten dat zien zoals gezondheidsmanagement, organisatie van het werk, resultaatgericht belonen, levensfasebeleid of management van arbeidsverhoudingen.


Wilt u weten hoe:

uw ondernemingsstrategie effectiever tot verbetering of vernieuwing leidt?

managers en medewerkers beter samenwerken in vernieuwingsdrang?

talenten aan te aantrekken, te ontwikkelen en behouden?

specifieke doelen te bereiken zoals bijvoorbeeld het verkorten van de ‘time to market’

Dan geeft de simulatie-aanpak sociale innovatie u de impuls om zonder afbreukrisico te doorleven hoe vernieuwing in bedrijfsstrategie gelijk op kan gaan met gerichte actie. Simulatie is in de techniek al decennia gebruikelijk, bijvoorbeeld vliegtuigsimulatie, bouwkunde of electronica. Deze al vele malen in AWVN-kring beproefde simulatietechniek in sociale innovatie is gebaseerd op interactie tussen belanghebbenden in de organisatie. Het directe resultaat van deze aanpak in strategisch implementeren is dat u meer, en vaak onvermoede keuzes krijgt om uw strategie tot een succes te maken. Simulatie geeft u grip op het reductieproces om risico’s tijdig te onderkennen. Zo geeft simulatie u het belangrijke voordeel van tijdwinst in het bereiken van uw doel.

Contactgegevens:

AWVN

Arjen Verhoeff

verhoeff@awvn.nl

Keywords: sociale innovatie