Shared Services - Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten

2004 – De laatste tijd zien we bij gemeenten een toenemende aandacht voor nieuwe vormen van samenwerking. Zij gaan op zoek naar de schaalvoordelen van grotere organisaties, met heboud van de voordelen van relatief kleine gemeenten met een herkenbaar bestuur dicht bij de burger. Soms gaat het daarbij om nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van convenanten, in stichtingen of andere privaatrechtelijke vormen. Soms zien we dat gemeenten regionale bestuursvormen in het kader van de WGR omvormen tot eigentijdse samenwerkingsverbanden.

Maar wat is shared services nu eigenlijk? Wanneer is het gewoon ‘iets samen doen’ en wanneer noemen we het shared services? Op welke terreinen is het goed toe te passen en op welke gebieden moet er nog worden gepionierd? Deze publicatie geeft antwoord op deze en andere vragen. Centraal staan de zogenaamde interbestuurlijke shared services, zoals we die zien bij gemeenten die samen een belastingkantoor opzetten, of de inkoop gezamenlijk besluiten aan te pakken.

De publicatie Shared Services – Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten (2004) van A.F.A. Korsten, L. Schaepkens & L.J.M.J. Sonnenschein is te vinden in de bijlagen.

Keywords: externe samenwerking, overheid & sociale partners