Sharebouw & Techniek

Regionaal bouwen aan Human Capital

2023 – In het bijgevoegde Youtube filmpje wordt het project Sharebouw en techniek gepresenteerd. Vanuit TKI- Bouw en Techniek worden in vier regio (Noord Holland, Groningen, Noord Brabant en Overijssel) learning communities opgezet. Daarin participeren: ondernemers, opdrachtgevers, onderzoekers en onderwijsinstellingen en wordt een door TNO ontwikkeld instrument getest.

Het uiteindelijke doel is een toekomst-bestendige leefomgeving: emissievrij, circulair en klimaat bestendig. Daarvoor is nodig: het verhogen van het lerend en innovatief gedrag in de sector.

Samen onderzoeken de deelnemende partijen de gevolgen van nieuwe technologie voor werk, samenwerking in de keten en skills.

Ze gaan werken aan innovaties op de gebieden: circulariteit, biobased bouwen en digitalisering. Met als vraag: hoe kunnen bedrijven deze nieuwe technologieën zo goed mogelijk toepassen?

In de communities worden werken, leren en innoveren gecombineerd in showcases, challenges, workshops en serious games.

Zie: Animatie Regionaal bouwen aan Human Capital:

https://youtu.be/db61ZkQ56HI