Shaping the future of work

De wereld verandert sneller dan de werkvloer. Is het mogelijk om een samenwerking op te zetten tussen werknemers, vakbonden en werkgevers in Europa om sociale innovatie te stimuleren?

Dit rapport bespreekt de bevindingen en aanbevelingen van een serie onderzoeken uitgevoerd door een panel van sociale partners uit verschillende EU-landen in 2005 en 2006.

Door betrokkenen met diverse achtergronden te interviewen wilde het panel uitzoeken op welke manier de sociale partners sociale innovatie en betere werkomstandigheden kunnen stimuleren. Het rapport onderstreept de cruciale rol van sociale partners in de ontwikkeling van structureel beleid om de werkomstandigheden te verbeteren. Het biedt een praktische handleiding waarin ondermeer de uitdagingen en het belang van een nieuwe visie worden besproken.

In deze handleiding worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken:

·

Nieuwe doelen en kansen voor werkgevers, werknemers en sociale partners;

·

Nieuwe vormen van beleid om sociale innovatie te stimuleren;

·

Actiepunten om de dialoog verder te vergroten.

Zie de bijlagen voor het rapport Shaping the future of work: New roles for social partners en policy makers (2006) van het UK Work Organisation Network Ltd (UKWON).