SERV TOA 3: Deelanalyses volume 1

Dit informatiedossier bundelt drie hoofdstukken met thematische analyses op een deel van de gegevens van de TOA-enquête naar nieuwe vormen van arbeids- en bedrijfsorganisatie in de Vlaamse economie.

In het eerste deel wordt de Indicator voor Competentiegerichte Ondernemingen (ICO) voorgesteld. In het tweede deel wordt de analyse gemaakt van de stand van de product- of dienstinnovatie. In het derde deel staat de analyse van motieven en hindernissen bij organisatieverandering. Aanvullend is er een deel met een overzicht van de steekproeftrekking, de respons en de vragenlijst. De drie eerste delen zijn onafhankelijk van elkaar opgesteld en kunnen daardoor los van elkaar gelezen worden.

Aanpak

De Stichting Technologie Vlaanderen – Innovatie & Arbeid heeft een onderzoek gedaan naar competentiegerichte organisaties. Voor dit onderzoek is de Indicator voor Competentiegerichte Organisaties (ICO) ontwikkeld. Deze indicator meet het aantal en de aard van de competentiebevorderende maatregelen die een organisatie neemt, zoals: opleidingen, competentiemanagement, functioneringsgesprekken, werkoverleg, suggestiesystemen, innovatie van onderop, teamwork en samenwerking met klanten, leveranciers en kennisinstellingen. Bij een score van >7 op een schaal van 13 wordt een organisatie ‘competentiegericht’ genoemd.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat bij competentiegerichte ondernemingen 32,6% van de omzet is gebaseerd op vernieuwde producten of diensten, terwijl dit bij niet-competentiegerichte ondernemingen slechts 26,3% is.

Zie voor het volledige onderzoek TOA 3 Deelanalyses Volume 1: Competentiegerichte ondernemingen, product- of dienstinnovatie en motieven en hindernissen bij organisatieveranderingen (2005) van H. Delagrange de bijlagen.