SERV - Nieuwe vormen van werkorganisatie, Trends 2001-2004

Om de drie jaar houdt STV-Innovatie & Arbeid een telefonische enquête die peilt naar de toepassing van nieuwe vormen van bedrijfs- en organisatieconcepten. Deze TOA-screening (Technologie – Organisatie – Arbeid) wordt gehouden bij een representatief staal van de ondernemingen en organisaties in de Vlaamse economie met minstens tien werknemers.

De pragmatische aanpak leidt tot een hoge respons en duidelijk interpreteerbare cijfers. Het TOA-onderzoek vertrekt van een brede kijk op innovatie: naast proces-, product- en dienstinnovatie staat organisatie-innovatie centraal. Door de geplande driejaarlijkse edities (1998, 2001, 2004, 2007,…) is dit onderzoek een uniek instrument om de brede innovatieve en organisatorische verschuivingen in de Vlaamse economie in kaart te brengen. In deze brochure worden de belangrijkste trends voorgesteld die zich hebben voorgedaan in de periode 2001-2004.

De trends worden onderverdeeld in drie groepen: technologie en innovatie, personeelsbeleid en organisatiestructuur. Naast de trends wordt er ook gezocht naar motieven voor de organisatieverandering en naar hindernissen die de ondernemingen daarbij ervaren. Deze gegevens zijn nieuw voor 2004.

Zie de bijlage voor de brochure Nieuwe vormen van werkorganisatie: Trends 2001-2004 (2005) van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen.