SER-visie: Perspectief op brede welvaart in 2040

Bouwen aan de economie van de toekomst

2024 – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in januari een visie uitgebracht over ‘de brede welvaart in 2040′. Deze visie verwijst regelmatig naar en sluit aan bij een eerder advies van de Raad: ‘Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innnovatie’ (16 maart 2023). Hieronder treft u een link naar beide stukken aan.

Brede welvaart

Het toekomstbeeld dat in de recente visie wordt geschetst is ‘……een arbeidsmarkt gebaseerd op waardig werk, die werk- en  inkomenszekerheid biedt voor mensen en wendbaarheid voor ondernemingen.’

Kenmerken van zo’n samenleving zijn: een sociale markteconomie, een sterke sociale dialoog, Rijnlandsmodel 2.0 met meer werk- en inkomenszekerheid, betere toegang tot scholing tijdens levensloop, combineren van werken, leren en (mantel)zorg, een economie van duurzame groei en innovatie, goede collectieve voorzieningen.

Essentiële elementen daarbij zijn: investeringen in waardig werk, verdienvermogen en natuur en ruimte.

 

SER-advies Sociale Innovatie

Het eerder uitgebrachte SER advies ‘Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie’ pleit in grote lijnen voor meer kennisdeling en informatie-uitwisseling over praktijken, in binnen- en buitenland en voor het in het leven roepen van een Platform dat dit bevordert.

Hoewel het advies bijna een jaar geleden is uitgebracht is er nog geen definitieve reactie van de regering of van de ministeries die om dit advies gevraagd  hebben (EZ en SZW, juni 2020).

 

Referentie

SER visie: Perspectief op brede welvaart in 2040. Bouwen aan de economie van de toekomst. Visie 24/01 Januari 2024. SER-toekomstvisie: Perspectief op brede welvaart in 2040

SER advies: Naar verdere toepassing van sociale innovatie. Advies 23/03 Maart 2023 SER: sociale innovatie: organiseer het werk anders, voor een brede welvaart | SER